Na kwarantannie: "chorobowe", albo wynagrodzenie za pracę zdalną

Pieniądze (fot. tysol.pl)
Tczew - Na kwarantannie: "chorobowe", albo wynagrodzenie za pracę zdalną
Bardzo wielu mieszkańców Pomorza przebywa obecnie na kwarantannie. Mogą oni otrzymywać świadczenia za czas choroby, mogą też pracować zdalnie. Nie mogą jednak łączyć tych dwóch możliwości.

Niemożność wykonywania pracy przez osobę na obowiązkowej kwarantannie jest traktowana tak samo jak niezdolność do pracy z powodu choroby. W takim przypadku do wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu choroby, czyli wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego nie jest potrzebne zwolnienie lekarskie.

- Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego osobie na kwarantannie stosuje się ogólne zasady. Jedną z nich jest utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy. Zatem także praca zdalna podczas kwarantanny spowoduje pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego.- mówi Krzysztof Cieszyński, rzecznik gdańskiego ZUS - Należy jednak podkreślić,  że okres, w którym pracownik podlega obowiązkowi kwarantanny, nie jest tożsamy z niezdolnością do pracy z powodu choroby. Kwarantanna oznacza bowiem odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie chorobą zakaźną, ale u której nie stwierdzono takiego zakażenia. 


To oznacza, że w przypadku, gdy pracownik w związku z odbywaniem kwarantanny nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku chorobowego nie będzie mu przysługiwało. Otrzyma natomiast wynagrodzenie za wykonaną pracę. Innymi słowy, nie można pracować, gdy wystąpiło się o wypłatę świadczenia chorobowego za czas kwarantanny. Nie wolno bowiem łączyć pracy z jednoczesnym pobieraniem zasiłku. Nie ma jednak obowiązku występować o świadczenie chorobowe za czas kwarantanny.

W ustawie uchwalonej przez Sejm RP 22 października 2020 r. (ustawa w toku prac legislacyjnych) zagadnienie to zostało jednoznacznie uregulowane.. Ustawodawca wprost wprowadza rozwiązanie, które dopuszcza możliwość wykonywania pracy zdalnej w okresie kwarantanny.

Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej
 
KOMENTARZ DNIA