Jest doniesienie do prokuratury ws. liczenia głosów w obwodzie nr 14. O co chodzi?

Tczew - Jest doniesienie do prokuratury ws. liczenia głosów w obwodzie nr 14. O co chodzi?
Lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą, by tczewska prokuratura zajęła się sprawą sposobu liczenia głosów w obwodzie głosowania nr 14. Prawdopodobnie jutro do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafi też protest wyborczy - członkowie PiSu chcą dążyć do unieważnienia wyborów w tym obwodzie.

Cała sprawa trafiła już do tczewskich śledczych:

- Na razie mogę jedynie potwierdzić, że taki wniosek wpłynął. Będziemy prowadzić czynności w tej sprawie - powiedział nam Kajetan Gościak, szef Prokuratury Rejonowej w Tczewie.

Drelich: 200, Urban: 201...


W obwodzie nr 14 na tczewskim Nowym Mieście jednym głosem Franciszka Drelicha z Prawa i Sprawiedliwości (zdobył 200 głosów) pokonał Zbigniew Urban z Razem i Odpowiedzialnie. Teraz działacze Prawa i Sprawiedliwości chcą wyjaśnienia kulisów głosowania.

- Zostaliśmy poinformowani, że pełnomocnik PiSu zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Pojawił się też wniosek o ponowne przeliczenie głosów - ze względów proceduralnych teraz już nie ma takiej możliwości. W ciągu dwóch tygodni od wyborów można jednak składać protest w Sądzie Okręgowym w Gdańsku - tłumaczy Katarzyna Mejna, sekretarz miasta.

Według zapisów z protokołów głosy w tym obwodzie liczono dwa razy - za każdym razem zwyciężał Zbigniew Urban. Co zatem niepokoi członków Prawa i Sprawiedliwości?

- Mamy informacje, że wydano określoną liczbę kart do głosowania, a po otwarciu było ich o 5 więcej. Chcemy poznać okoliczności tego zdarzenia i dowiedzieć się, czym kierowała się komisja wyborcza, która początkowo 8 kart uznała za nieważne, a w drugim liczeniu uznała je ważnymi. Chcę podkreślić, że nasze działania nie mają na celu działania przeciw naszemu kontrkandydatowi, ale wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z tą sytuacją i funkcjonowaniem komisji. Zastanawia nas, dlaczego członkowie komisji nie poinformowali o rozbieżnościach odpowiednich służb. - powiedział nam Zenon Żynda z tczewskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Skąd rozbieżności w liczbie kart?

Członkowie komisji tłumaczą, że kart było więcej niż podpisów, bo przy wydawaniu kart w wyborach do Rady Miejskiej 5 kart mogło się po prostu skleić. Z kolei niektóre początkowo uznano za nieważne z powodu słabo odciśniętych pieczęci, czy źle widocznych numerów odwodu. W obu liczeniach wygrał Zbigniew Urban (w pierwszym miał 201 głosów - a Drelich - 198, później 201 a przedstawiciel PiSu - 200).

Żynda zapowiedział nam również, że jutro do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafi protest wyborczy w tej sprawie.

- Chcemy, by Sąd ocenił tę sytuację i jeśli zajdą ku temu przesłanki - unieważnił wybory w tym obwodzie - dodaje Żynda.

Sąd będzie miał 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Aktualizacja - godz. 19:05 - Oświadczenie radnego Zbigniewa Urbana


PiS miał członka w tej komisji wyborczej, przedstawiciel PIS liczył głosy.
PiS od rana miał też w tej komisji swojego męża zaufania.
RiO nie miało członka w tej komisji, nikt z RiO nie liczył głosów.
Mąż zaufania z RiO pojawił się dopiero około godziny 20:30
Od rana do samego końca przebieg wyborów obserwował i nadzorował członek komisji z PiS i mąż zaufania z PiS. Wydawanie kart odbywało się pod okiem PiS, bo mąż zaufania z RiO pojawił się 30 minut przed końcem wyborów.
Po pierwszym przeliczeniu głosów w szkole SP11 okazało się że Urban ma 201 głosów, a Drelich 198 głosów. Sporządzono PIERWSZY protokół, który wszyscy członkowie komisji - nawet ten z PiS podpisali. NIKT nie wniósł żadnych uwag do protokołu. Mężowie zaufania z PIS i RIO też nie wnieśli uwag do protokołu.

Później wysłano z urzędu do szkoły SP11 samochód, który przywiózł całą komisję wyborczą do Sali Okrągłej obok gabinetu prezydenta Pobłockiego w Urzędzie Miejskim, a nie w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w dawnym CED. Miało odbyć się ponowne liczenie głosów.

To mnie zaniepokoiło więc o godzinie 7:44 zadzwoniłem do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdańsku z wnioskiem o szczególny nadzór nad Miejską Komisją Wyborczą w Tczewie, ponieważ moim zdaniem dochodzi tam do nieprawidłowości i nacisków na członków obwodowej komisji wyborczej w sprawie liczenia głosów. POWTARZAM sam zadzwoniłem do komisarza wyborczego w Gdańsku, żeby kontrolował to, co się dzieje w Tczewie.

Przystąpiono do ponownego liczenia głosów. Poinformowano też członków obwodowej komisji, że maja uznać za ważne głosy na 8 kartach do głosowania, na których pieczęcie były źle widoczne i nie było widać numeru obwodowej komisji wyborczej. 4 głosy były na Bruckiego; 2 na Drelicha i 2 na Winnickiego. Pod wpływem tych nacisków sporządzono DRUGI protokół z ponownego przeliczenia wszystkich głosów; ważnych i nieważnych. Urban nadal miał 201 głosów, a Drelich 200 - bo dodano mu dwa głosy z kart bez całych widocznych pieczęci. I to wszystko: poza tym, że nikt nie ma prawa ingerować w pracę obwodowej komisji wyborczej. DRUGI protokół wszyscy członkowie komisji - nawet ten z PIS też podpisali. Znowu NIKT nie wniósł żadnych uwag do protokołu. Dysponuje obiema kserokopiami protokołów. POWTARZAM, nikt nie wniósł żadnych uwag !!!

Ale najważniejsze jest to, ze PIS miał swojego członka komisji wyborczej i swojego męża zaufania w tej komisji, a teraz śmie kwestionować wydawanie kart i wyniki liczenia głosów.

Pytam, czy PIS będzie zadowolony z wyników wyborów tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie komisji będą z PiS ?

Odrębną sprawą jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących mojej rodziny i wprowadzanie w błąd wyborców poprzez wmawianie im, że na Urbana można głosować tylko jeden raz. Albo na prezydenta, albo na radnego. Według mojej wiedzy uczestniczyły w tym osoby związane z moimi kontrkandydatami. Ale w tej sprawie przygotowuje oddzielny wniosek do prokuratury. Dodam tylko, że jeden wniosek dotyczący rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na portalu tcz.pl został już zgłoszony do prokuratury w dniu 18-11-2014r.

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej dot. powyższego znajdują się w Uchwale Nr 43/2014:

Uchwała Nr 43/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie ponownego przeliczenia głosów oddanych w okręgu wyborczym nr 12 (obwód nr 14, dop. redakcja)

Na podstawie pkt. IV ppkt 3 wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (M.P. poz. 960) w związku z pkt 93 wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. stanowiących załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. (M.P. nr 934) - Miejska Komisja Wyborcza uchwala , co następuje:

§ 1


Z uwagi na wątpliwości dot. poprawności ustalenia wyników głosowania w okręgu nr 12, tj. wyjęcia z urny 5 kart więcej niż liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie oraz zakwalifikowania 8 kart z pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej i nie odbitym numerem OKW jako kart nieważnych wzywa się członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Tczewie do ponownego przeliczenia głosów ważnych oddanych w tym okręgu.

§ 2


Z uwagi na fakt, iż w dotychczasowej siedzibie OKW nie ma możności ponownego przeliczenia głosów Miejska Komisja Wyborcza w Tczewie wyznaczyła lokal przy Pl. Marszałka Piłsudskiego 1, sala nr 20.

§ 3


Uchwała zostanie przekazana do wiadomości Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/-/ Deja-Gałecka Bożena Jadwiga

Zastępca Przewodniczącego
/-/ Lehmann Ewa

Członkowie:

/-/ Banyś Bartłomiej Piotr
/-/ Gałkowska Anna
/-/ Gluth Aleksandra
/-/ Makowska Ewa
/-/ Pyrzyńska Krystyna Barbara

Uzasadnienie


W dniu 17 listopada 2014 r. do Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie zgłosił się Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Razem i Odpowiedzialnie z informacją, iż dwóch kandydatów zgłoszonych w okręgu nr 12, tj. Franciszek Drelich i Zbigniew Urban otrzymali równą liczbę głosów (po 200) w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie, prosząc o wyjaśnienie procedury postępowania w takiej sytuacji. Komisja udzieliła informacji nt. konieczności przeprowadzenia losowania, jednak dopiero po odebraniu od Obwodowej Komisji Wyborczej nr 14 poprawnie sporządzonego protokołu z głosowania. W dostarczonym przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 14 protokole z głosowania Komisja stwierdziła, iż ww. kandydaci na radnych otrzymali inną liczbę
głosów, od głosów podanych przez Pełnomocnika wyborczego KW Stowarzyszenie Razem i Odpowiedzialnie. Miejska Komisja Wyborcza po uzyskaniu wyjaśnień od Przewodniczącego OKW Nr 14, dot. rozbieżności w kartach wydanych wyborcom oraz kartach wyjętych z urny, a także o sposobie zakwalifikowania kart jako nieważnych - podjęła uchwałę dot. ponownego przeliczenia głosów w okręgu (ważnych i nieważnych).

Źródło: http://www.bip.tczew.pl/wiadomosci/1145/wiadomosc/245882/uchwala_nr_432014_miejskiej_komisji_wyborczej_w_tczewie_z_dnia_1


Drukuj
Prześlij dalej

Komentarze (83)
dodaj komentarz

 • +6

  bezpartyjny_gość

  20.11.2014, 15:33

  Już się zaczyna... a o to cały PIS.., Przez 4 lata niczym nie będą się zajmowali tylko rozliczaniem poprzedników i stawianiem pomników. Żynada !!!

  Odpowiedz
  IP: 178.37.xx1.xx8 
 • +10

  bezpartyjny inny_gość

  20.11.2014, 15:59

  Bardzo dobrze, że jest PiS

  Oszustów trzeba tępić nieustannie, a nie zamiatać pod dywan.

  Cytuj
  IP: 79.188.xx0.xx1 
  +2

  ZbigU

  21.11.2014, 07:29

  Ukarać winnych - jestem za !

  Wiele osobom zależy na tym, żeby Urbana nie było w Radzie Miejskiej. Podejmą wszelkie działania, żeby do tego doprowadzić. Ukarać powinni nie tylko oszustów, ale także osoby które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje. Też zostaną ukarani. W radzie miejskiej to właśnie Urban wykrył i udokumentował najwięcej nieprawidłowości, dlatego taka determinacja żeby się jego pozbyć.

  Cytuj
  Uż. zarejestrowany 
  +2

  _gość

  21.11.2014, 09:00

  Panie ZbigU dał Pan właśnie się poznać jako człowiek a nie cyt. "radny, który wykrywa nieprawidłowości". A więc w większości Pańska ocena dotyczy bezpośrednio Pana osoby i Pana zachowania już nawet nie jako radny. Straszy Pan ponadto prokuratorem - to nie jest fair. Ktoś już napisał, że boi się pisać bo za chwilę bedzie mieć oskarżenie. Do czego to doszło? Co Pan wyprawia? I jeszcze jedno, też wniosek z komentarza: PiS Pana nie zaatakował a Pan go odrazu w swoim oświadczeniu!? Co to za zachowanie? Każdy chce sprawiedliwości - gdzie Pana hasło "Bóg, honor, ojczyzna"?

  Cytuj
  IP: 94.242.xx6.xx4 
  +7

  do ZbigU_gość

  21.11.2014, 10:45

  Panie Urban, a może nie chodzi o te niby nieprawidłowości, które pan wykrył, bo jeśli tak to proszę o listę i i wnioski do odpowiednich organów o kontrole. Ja panu i wyborcom powiem o co panu chodzi. To proste, żeby pana wyciszyć i zatkac panu jadaczkę gadającą idiotyzmy dostał pan od prezydenta miejsce w radzie nadzorczej szpitala, a pańska żona pracę w ZUOSie. Chodzi panu o utrzymanie profitów i konfitur, że nie wspomnę o załatwianiu różnych spraw koleżkom. Tak to wygląda transparentny inaczej radny, co to poucza innych i gromadzi całe półki kwitów na innych, do czego sam sie przyznał w wywiadzie telewizyjnym. Amen.

  Cytuj
  IP: 83.11.xx4.xx5 
  -4

  _gość

  21.11.2014, 12:16

  Przecież Prezydent nie daje miejsc w radzie nadzorczej szpitala. Co ty za bzdury piszesz. Ja tam pamiętam chociażby, że podatki były kiedyś źle naliczane. A teraz są już dobrze. Podobnie z odzyskiwaniem należności dla miasta. Uważaj, co piszesz, bo prezydent nie daje pracy w zuosie. Każdy dobrze pracujący radny powinien opierać się na dokumentach, które dostaje z urzędu albo z rady miasta. To nie są żadne kwity. Niektórzy je po prostu czytają i pytają. Gorzej jak radni ich w ogóle nie czytają.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 

  _gość

  21.11.2014, 12:25

  po co ta cała pyskówka ?

  Jest informacja od sekretarz, uchwała komisji wypowiedzi zainteresowanych i tym się zajmijmy.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
  +2

  _gość

  21.11.2014, 21:39

  Bog, honor, ojczyzna? motto politykow to chyba mandat, dieta, posada :]

  Cytuj
  IP: 83.25.xx4.xx4 
 • +27

  i bardzo dobrze_gość

  20.11.2014, 15:41

  że będą to sprawdzać

  No i dobrze, niech sprawdzą i niech się wszystko wyjaśni. Bo to bardzo dziwna sytuacja co tam się stało. Niech wybory będą jeszcze raz i niech wygra lepszy!!! Ja zdecydowanie jestem aby wygrał P. Drelich a nie P. Urban - temu Panu już podziękujemy!

  Odpowiedz
  IP: 192.157.xx9.xx8 
 • +6

  _gość

  20.11.2014, 16:26

  Drelich to wyjątkowo nawiedzony emeryt. Wolę Urbana.

  Cytuj
  IP: 109.207.xx2.xx8 
  -2

  też emeryt_gość

  20.11.2014, 21:18

  Lepszy taki emeryt niż "taki Urban"

  Ja stawiam na pana Drelicha - jest prawy i doświadczony. Jego rada więcej warta niż zacietrzewienie "tamtego pana".

  Cytuj
  IP: 31.11.xx4.xx7 
  +5

  mieszkaniec JN_gość

  21.11.2014, 08:05

  co za róznica

  jeden obiecał remont, drugi postawi kapliczki - jeden ciul

  Cytuj
  IP: 83.11.xx3.xx9 
 • +10

  gość_gość

  20.11.2014, 15:45

  skończ pan...

  panie Żynda skończ pan wstydu oszczędź trzeba było wystawić innych kandydatów którzy by wygrali w cuglach i PiS miało by nie 4 a nawet 8 mandatów w mieście . Te wybory do Rady Miasta to pana porażka a w kampanii Prezydenckiej podobno ;liczył pan na 35% głosów a tu prośże nawet Urban miał podobny wynik jak pan. Powiedzmy to otwarcie startował pan na Prezydenta aby dostać więcej głosów na radnego powiatu i nie zgłosił pan nawet  bezczelnie Qweli bo by wygrała z panem , po prostu osłabia pan tczewski PiS, niech pan Antczak wróci

  Odpowiedz
  IP: 78.88.xx9.xx1 
 • +8

  mario_gość

  20.11.2014, 16:18

  panie ŻYNDA

  żynda- daj sobie spokój wracaj na kozen i stawiaj dalej piwo pod sklepem -rufina-to dostaniesz więcej głosów

  Cytuj
  IP: 178.37.xx1.xx8 
  -5

  wojtek_gość

  20.11.2014, 21:31

  Wstąp do PiS i działaj

  Odczep się od pana Żyndy i od pana Antczaka. Obaj są i nie muszą nigdzie wracać.

  Cytuj
  IP: 31.11.xx4.xx7 
 • +17

  gość_gość

  20.11.2014, 15:57

  dziwne rzeczy z tymi wyborami

  Dziwne rzeczy z tymi wyborami. Odrzucono bardzo dużo kart do głosowania w mojej gminie 1290. O czym to świadczy wyborcy byli źle informowani, bądź wcale nie zostali poinformowani przez szanowne komisje jak mają oddawać głos, list było sporo i nikt nie mówił, że np: tylko jeden głos na kandydatów do sejmiku z pośród wszystkich list , które były spięte a było ich sporo. To że na kartach drobnym druczkiem było napisane to nie znaczy, że komisja nie ma informować.Starsi ludzie jak i zarówno pozostała grupa wyborców powinna być poinformowana.

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx2.xx1 
 • +15

  Prawda_gość

  20.11.2014, 16:46

  Prawda

  Sam byłem w komisji i zgodnie z ty co usłyszałem na szkoleniu takiej informacji nie udzielałem choć było to dla mnie dziwne, ale cóż przepis przepisem. Widocznie osoby tworzące te regulaminy obawiały się wskazania konkretnego kandydata. Jednak powiedzieć jeden głos na całą książeczkę chyba nie byłoby przestępstwem... Radzę "władzom" zmianę chorego zakazu dla członków komisji, inaczej takie ilości nieważnych głosów do sejmików czy rad powiatów nie powinny nikogo dziwić ...

  Cytuj
  IP: 109.197.xx0.xx7 
  +1

  ktoś_gość

  20.11.2014, 16:50

  Sorry, ale nie rob z siebie debila. Idąc na wybory masz kandydata po jednym z partii lub stowarzyszenia ? ludziom trzeba palcem pokazywac ? byłem w komisji i informowalismy kazda osobe o sposobie głosowania. Ale az czasami glupio nam bylo tlumaczyc jak dzieciom z podstawowki, ze mozna oddac tylko jeden glos do rady miasta, powiatu, sejmiku i prezydenta. Moze nastepnym razem to jakies rysunki bys chciał ? masakra, robisz z ludzi debili. Czytac uczyli ? to czytac. Myśleć potrafią? to myśleć ! JEDEN KANDYDAT a nie PO JEDNYM Z PARTII LUB STOWARZYSZENIA. LOGIKA!

  Cytuj
  IP: 109.197.xx2.xx0 
  +3

  Prawda_gość

  20.11.2014, 19:48

  @ktoś

  @ ktoś Są osoby których wzrok nie jest na tyle sprawny, żeby czytać drobne litery u dołu karty... Nie robię z nikogo debila tylko tłumaczę co mi, członkowi komisji wydaje się jedną z wad tego regulaminu. Mamy demokrację i każdy może zagłosować, więc czemu komuś robić pod górę? Raz jeszcze czemu tyle nieważnych głosów?Wiadomo i to nie są przekręty, które pewnie się też zdarzają. Może czujesz się lepszy od innych, jednak każdego trzeba zaakceptować w większości materii. Pozdrawiam.

  Cytuj
  IP: 109.197.xx0.xx7 
 • +17

  radekm_gość

  20.11.2014, 16:16

  link do wykopu - jeżeli jesteś za ponownymi wyborami - wykop, jeżeli przeciwko - zakop: tnij.tcz.pl/?u=b435db

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx7.xxx 
 • +12

  Setsuna_gość

  20.11.2014, 16:17

  "Członkowie komisji tłumaczą, że kart było więcej niż podpisów, bo przy wydawaniu kart w wyborach do Rady Miejskiej 5 kart mogło się po prostu skleić. " Ot taka drobnostka, to tylko 5 osób, które mogły oddać po dwa głosy, co to ma za znaczenie.

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx9.xx8 
 • +9

  _gość

  20.11.2014, 16:31

  Wałek jak całe te wybory. Ale bronislaw ból-komomorowski i tak nic nie zrobi bo przeciez to samo PKW musi mu zapewnic zwyciestwo w najbliszych wyborach prezydenckich

  Odpowiedz
  IP: 138.250.xx3.xx1 
 • +17

  czester_gość

  20.11.2014, 16:34

  niechlujstwo i tyle

  5 kart po prostu mogło się skleić - tłumacza członkowie komisji... jak ktoś pracuje w komisji sumiennie, to nie mogą mu się skleić karty, bo przed ich wydaniem wyborcy sprawdza tak długo, aż jest pewien, że nie wydaje za dużo kart

  Odpowiedz
  IP: 83.8.xx4.xx8 
 • +3

  lokis_gość

  20.11.2014, 18:14

  Jakim cudem?

  Skleiło się pięć książeczek i nikt z komisji tego nie zauważył?

  Cytuj
  IP: 89.200.xx9.xx1 
  +1

  _gość

  21.11.2014, 07:46

  tylko pytam

  dlaczego nie puszczacie postów które nie łamią regulaminu ? do tego posta o książeczkach wysłano komentarz dlaczego się nie ukazał ?

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 

  _gość

  21.11.2014, 07:57

  Do tylko pytam. Pewnie Twój komentarz jest już w prokuraturze i został zabezpieczony.

  Cytuj
  IP: 94.242.xx5.xx6 

  _gość

  21.11.2014, 08:26

  całe szczęście

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +1

  babajaga_gość

  20.11.2014, 16:41

  Popieram Przyznaję się, że ja, jak i i kilku moich znajomych również błędnie skreśliło jedną osobę na każdej kartce a nie karcie (chodzi tu o osoby kandydujące do sejmiku i powiatu). Zaznaczam, że druk był tak skonstruowany, że trudno było znaleźć informację zawartą drobnym druczkiem jak głosować. Szkoda po prostu tych zmarnowanych głosów. Ciekawe jaki one stanowiły procent w stosunku do liczby osób uczestniczących w wyborach ? .

  Odpowiedz
  IP: 37.249.xx3.xx5 
 • +3

  a_gość

  20.11.2014, 21:37

  a

  Boś dureń i tyle

  Cytuj
  IP: 78.145.xx8.xx0 
 • +5

  łowca_gość

  20.11.2014, 16:48

  Informacja dla MKW

  Z "Uzasadnienia" Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie (powyzej) ; " Komisja udzieliła informacji nt. konieczności przeprowadzenia losowania," A co na temat uzyskania równej ilości głosów czytamy w Ordynacji Wyborczej ? No to ... "kopiuj - wklej" : "Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o wyborze decyduje większa liczba obwodów, w których kandydaci otrzymali największą liczbę głosów, a gdyby i liczby obwodów były równe - rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję."

  Odpowiedz
  IP: 83.11.xx7.xx6 
 • +3

  _gość

  20.11.2014, 16:51

  Czyli jakby był remis to wygrałby Drelich ponieważ macie (PiS) więcej "wygranych" obwodów?

  Cytuj
  IP: 197.231.xx1.xx1 
  +1

  łowca_gość

  20.11.2014, 18:10

  tak

  tak!

  Cytuj
  IP: 83.11.xx7.xx6 
  -1

  _gość

  20.11.2014, 19:59

  Panie Bojanowski jak sie Pan odnosi do oswiadczenia ???????

  Cytuj
  IP: 84.38.xx3.xx6 
  +4

  Zieliński_gość

  20.11.2014, 21:21

  ...

  Czemu Bojanowski ma się odnosić? Niech się RiO odniesie i MKW!

  Cytuj
  IP: 31.11.xx4.xx7 

  lokis_gość

  20.11.2014, 21:57

  RiO właśnie się odniosło...

  Czekamy więc na MKW

  Cytuj
  IP: 89.200.xx9.xx1 
  -1

  _gość

  21.11.2014, 08:13

  Myli się Pan Bojanowski

  Z tego co ja wiem Panie Bojanowski to sytuacja o której Pan mówi ma miejsce, gdy kanydaci startują w kilku obwodach / okręgach. Tutaj startowali z jednego więc w grę wchodzi jedynie losowanie.

  Cytuj
  IP: 62.210.xx6.xx5 

  bez losowania_gość

  21.11.2014, 08:38

  wygrał Urban, a nie remis !

  Obwodowa komisja wyborcza i miejska komisja wyborcza stwierdziła, że w obu liczeniach wygrał Urban. Więc o losowaniu nie ma mowy. Temat jest zamknięty. Mogą tylko powtórzyć wybory jak stwierdzą przestępstwo. Bojanowski doniósł do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. na swojego członka komisji z PIS, bo przecież nie było członka komisji z RIO. Ukarać mogą tylko komisję obwodową, komisję miejską albo urzędników, którzy byli w tę noc w urzędzie. Na pewno nie ukarają Urbana i nie ukarają Drelicha. A tutaj masz wypowiedź przewodniczącej miejskiej komisji wyborczej udzieloną Dziennikowi Bałtyckiemu: O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Bożenę Deję - Gałecką, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie. - W nocy z niedzieli na poniedziałek do miejskiej komisji wyborczej znajdującej się w ratuszu przyszedł pełnomocnik Komitetu Wyborczego Razem i Odpowiedzialnie. Poinformował nas, że prawdopodobnie w obwodzie nr 14 będzie remis w wyborze na radnego, a dokładnie 200 do 200. Zapytał, co w takim sytuacji się stanie, odpowiedzieliśmy że zgodnie z prawem będzie losowanie dokonane przez miejską komisję wyborczą. Niemniej cały czas czekaliśmy na przyjazd członków komisji wyborczej ze Szkoły Podstawowej nr 11, która miała dostarczyć oficjalny protokół. Komisja dotarła ok. godz. 8. Wówczas z przedstawionego protokołu wynikało, że Franciszek Drelich otrzymał 198, a Zbigniew Urban 201 głosów. Ponadto dowiedzieliśmy się, że komisja ta wyciągnęła z urny o pięć kart więcej, niż było podpisów na spisie wyborców. Zdaniem tej komisji karty te mogły się skleić, niemniej zostały włączone do liczenia, gdyż niemożliwa byłaby selekcja. Zaczęliśmy analizować sprawę. Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne przeliczenie głosów wyłącznie do Rady Miejskiej. Komisja z obwodu nr 14, bez naszego udziału, ponownie przeliczyła karty. Również osiem tych, które miały niewyraźną pieczątkę, ale zostały uznane za ważne. Rezultat był 201 do 200 dla pana Urbana - tłumaczy w rozmowie z nami Bożena Deja - Gałecka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
  +2

  łowca_gość

  21.11.2014, 10:25

  Niewłaściwy fragment

  Wkleiłem niewłaściwy tekst z Kodeksu wyborczego. W okręgach jednomandatowych, przy równej ilości głosów, o otrzymaniu mandatu decyduje losowanie. Zwracam honor MKW.  Wklejony tekst dotyczy okręgów wielomandatowych.

  Cytuj
  IP: 83.8.xx5.xx4 
 • -2

  gallanonim_gość

  20.11.2014, 17:10

  Jedyny słuszny!

  Marek Czarnecki na prezydenta!!!!

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx6.xx6 
 • -2

  jasio_gość

  20.11.2014, 17:14

  wybory

  Zynada! Pisowcom sie poprzewracalo w tych moherowych beretach.Wszedzie widza przekrety, swiete krowy czy co?Coz "dobry przyklad daje sam ich szef-mlaskajacy,cmokajacy ,pelen nienawisci katolik- lesny dziadek J.K..Jesli na PIS glosowalo 40 procent ludzi z podstawowym wyksztalceniem,to zapewne mysleli,iz to sa sami wybrancy narodu,czyli kandudaci Pis-u. Czytac ze zrozumieniem. Zynada!!!.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx6.xx4 
 • +1

  Mama_gość

  20.11.2014, 19:00

  Do jasia

  Jasio, jakiś ty głupiutki. Mózg masz jak orzeszek, bo ci spuchł.

  Cytuj
  IP: 31.11.xx4.xx7 
 • -1

  gosc_gość

  20.11.2014, 17:21

  PKW z KOmoruskim mają nas głęboko w tyle.

  Odpowiedz
  IP: 185.26.xx2.xx2 
 • +3

  _gość

  20.11.2014, 18:09

  Ekspert w temacie serwerów i wyborów powiedział całą prawdę: tnij.tcz.pl/?u=11b325

  Odpowiedz
  IP: 87.205.xx0.xxx 
 • wyborca_gość

  20.11.2014, 18:19

  losowanie

  Do łowcy - kandydaci do Rady Miasta startowali tylko w jednym obwodzie, więc nie ma czego porównywać. Pozostaje jedynie losowanie przy równej liczbie głosów.

  Odpowiedz
  IP: 83.23.xxx.xx4 
 • +2

  _gość

  20.11.2014, 18:22

  cyrku ciag dalszy...

  ,,W niedzielę generalnie głosowali idioci na idiotów. Pan Marcin Hugo Kosiński napisał na swoim fanpejdżu „Kogo obchodzą wybory?- „Prawie 3 mln 434 tys. widzów śledziło pierwsze dane z sondażu powyborczego w TVP1, TVP INFO i TVP Polonia, podczas gdy we wszystkich innych stacjach łącznie niewiele ponad 1 mln 453 tys. Hitem wieczoru okazał się jednak program „Rolnik szuka żony”. Osiągnął średnią widownię na poziomie 4,1 mln widzów”. Co można po tych danych wywnioskować co do ludzi, którzy jeszcze zostali w kraju i mają telewizory…?” Osobiście wnioskuje, że każdy dziennikarz i publicysta, który nawoływał do udziału w wyborach to zbrodniarz. Morderca rozwagi. Nie chcę, żeby na władzę w moim kraju rezonans miał ciemny lud. Bardziej ucieszyłaby mnie frekwencja w wyborach 1%, gdzie głosowaliby tylko ludzie świadomi, którzy czują, że rozumieją politykę, czytają prasę, analizują retorykę polityków, są zainteresowani kwestiami społeczno-politycznymi. Z frekwencją jest tak, że im gorzej tym lepiej."

  Odpowiedz
  IP: 83.8.xx6.xx1 
 • +3

  m.s.w_gość

  20.11.2014, 18:28

  powino się powtórzyć

  Jeden głos różnicy, 5 kart za dużo, to trzeba powtórzyć

  Odpowiedz
  IP: 31.61.xx1.xx1 
 • +5

  dziwne rzeczy z tymi wyborami_gość

  20.11.2014, 18:37

  w naszym okręgu komisja nie informowała w jaki sposób należy glosować

  Odpowiedz
  IP: 79.190.xx3.xx7 
 • +3

  !!!!_gość

  20.11.2014, 19:55

  wybory

  Różne rzeczy działy się też w komisji nr 25. W niektórych zestawach były dwie kartki z nazwiskami kandydatów na radnych miejskich. W tej sytuacji w innych zestawach pewnie brakowalo.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx7.xx5 
 • +8

  gość_gość

  20.11.2014, 20:07

  gość

  Zdaje Mi się że wygrałem wybory chociaż nie startowałem

  Odpowiedz
  IP: 188.104.xx5.xx3 
 • +3

  Hehe_gość

  20.11.2014, 20:15

  A w Radiu Zet powiedzieli

  Jak to powiedzieli dziś w Radiu Zet - licząc zasypiają, bo baranów ciężko się liczy i stąd to opóźnienie w podawaniu wyników:D

  Odpowiedz
  IP: 89.200.xx7.xx0 
 • -1

  Ja_gość

  21.11.2014, 09:52

  Wniosek

  Nie słuchaj tej stacji - to polskojęzyczni ogłupiacze mający się za "naród wybrany".

  Cytuj
  IP: 79.188.xx0.xx1 
 • +2

  K.

  20.11.2014, 20:41

  Urban znowu do sadu he he. Cale Marne zycie po sadach. Musisz byc super dummy ze as 201 ludzi CIE chcialo. Ale osiagniecie ..... Zalosne

  Odpowiedz
  IP: 78.19.xx4.xx8 
 • +2

  hhe_gość

  20.11.2014, 20:53

  PiS dajcie juz spokoj

  ten cały pis to jedna wielka pomyłka - do likwidacji :)

  Odpowiedz
  IP: 83.23.xx1.xx3 
 • +12

  Jaś lat 60_gość

  20.11.2014, 20:56

  Komentarz w trybie zapytania, nie oskarżania

  Panie Urban!? Czyli nie mogę pisać teraz co o Panu sądzę, bo mnie Pan POZWIE (przypominam, że jest Pan os. publiczną pełniącą funkcję radnego - a ja chciałbym np. skrytykować Pana zachowanie [służbowe], moim zdaniem niegodne)? Rewelacyjne podejście, tak to sobie Pan wymyślił?. Mam nadzieję, że mieszkańcy os. Garnuszewskiego właśnie dzisiaj dobitnie przejrzeli na oczy?. W wolnym z pozoru kraju boję się pisać co myślę bo Urban ma przewagę, że może pozywać w trybie wyborczym po wyborach? To się nazywa zastraszanie, bo ja tak to właśnie teraz odczuwam!? Czy taki miał być właśnie efekt? Moje IP żebyś się Pan nie trudził w prokuraturze: 192.168.22.100 <- dobre podałem? PS. Dziwi pozywanie za błache sprawy (jeden krótki komentarz na tcz) a nie pozywanie np. tczewiactwa . blog - bardzo dziwi, takie cuda tam na Pana piszą, a Pan tam nic?

  Odpowiedz
  IP: 85.25.xx3.xx8 
 • -2

  _gość

  20.11.2014, 21:37

  Pisać prawdę trzeba a nie kłamać. Tylko tyle.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx3.xx6 
 • +11

  _gość

  20.11.2014, 21:08

  Panie Zbigniewie. Cytuję Pana "Według mojej wiedzy uczestniczyły w tym osoby związane z moimi kontrkandydatami." Czyli jak nie przedstawi Pan dobitnych dowodów może Pan teraz zostać pozwany przez Pana Pobłockiego i przez Pana Żyndę?

  Odpowiedz
  IP: 176.10.xx9.xx3 
 • _gość

  20.11.2014, 21:38

  Pewnie masz rację.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx3.xx6 
 • +4

  dintojra_gość

  20.11.2014, 21:28

  Urban się rozleciał

  Rozsypał się chłop - wpadł w panikę i będzie sypał. Już robi pod siebie.

  Odpowiedz
  IP: 31.11.xx4.xx7 
 • +5

  _gość

  20.11.2014, 21:37

  Cytuję komentarz z tczew.naszemiasto.pl: "w wyniku opisanych sytuacji jaka zaistniala w tym lokalu wyborczym moim zdaniem sad powinien uniewaznic wybory w tym okręgu wyborczym i postanowić by odbyly się w nowym teminie do tego czasu pan Urban nie powinien skladac slubowania inaczej sad będzie musial jeśli uzbna za wlasciwe powtórzenie wyborow uniewaznic mandat radnego Urbana. Do czasu rozstrzygnięcia przez sad najlepiej jak by pan Urban nie skladal ślubowania"

  Odpowiedz
  IP: 140.113.xx0.xx1 
 • +3

  gość_gość

  20.11.2014, 21:39

  Żona Urbana także utrzyma posadę.

  Odpowiedz
  IP: 37.7.xx0.xx0 
 • +1

  Leoncio od Isaury_gość

  21.11.2014, 08:25

  Resortowe dzieci.

  Żona Urbana pracuje od kilku lat i świetnie sobie radzi. Ona pracowała nawet wtedy kiedy Urban był w bardzo ostrym konflikcie z Pobłockim. I nikt jej nie wyrzucił z tego powodu z pracy. Pomyśl, przecież nikt nie zatrudnia żon swoich politycznych przeciwników !!! Prezydent sam nie zajmuje się zatrudnianiem ludzi tylko obsadza polityczne stołki. Od zatrudniania są dyrektorzy i prezesi, którzy odpowiadają za swoje firmy. Ale, ale, ale: ciekawsze jest to, dlaczego żona Misiewicza zatrudniona została na atrakcyjnej posadce kilka miesięcy po tym, jak radny Misiewicz zdradził RiO i przeszedł do PNP. To cię nie interesuje ? A powinno, powinno i to bardzo !! Tak poza tym, to Tczew jest na tyle małym miastem i małym rynkiem pracy, że w każdym zakładzie lub firmie pracuje kogoś żona, mąż wujek, brat, siostra albo dziecko.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
  +5

  Były kolega_gość

  21.11.2014, 11:21

  Zbychu - właśnie dlatego nie masz i nie będziesz miał przyjaciół. Nie odpowiadasz za to co piszą internauci, ale... za obsmarowywanie niedawnych sojuszników - już owszem (patrz: Smoliński, Żynda, Misiewicz i nie tylko). Doskonale wiesz, jakim sposobem żona otrzymała posadę - nie twierdzę, że nielegalnie.. ale...;) A bezczelnie, jak rozkapryszony, amoralny gnojek rzucasz internautom "szczura" na niedawnego kolegę. Nie trawią cię przeciwnicy, nie trawią cię "koledzy" i byli koledzy, zwykli ludzie... Uważaj, bo niedługo sam siebie nie będziesz w stanie znieść.

  Cytuj
  IP: 84.38.xx7.xx9 
  -3

  jajakobyły_gość

  21.11.2014, 12:55

  zmiany zacznij od siebie

  Widzę, że ty już dotarłeś do tego miejsca. Czy już sam siebie nie trawisz ? O przyjaciół i prawdziwych kolegów Urbana się nie martw, bo oni nadal są. Odeszli tylko pseudo-przyjaciele i pseudo-koledzy. I nie wyzywaj ludzi od gnojków, bo zabraknie skali dla ciebie. Ludzie Urbana lubią i popierają, bo tydzień temu dostał 2596 głosów dorosłych obywateli tego miasta. Jakie poparcie i jak zdobyte masz ty ? Poza tym jak bezpodstawnie próbują oczerniać, to nie dziw się, że się broni. I nie pisz bzdur, bo na przykład ze Smolińskim Urban ma przyzwoite relacje mimo różniących ich na niektóre sprawy poglądów, a z Żyndą jeszcze lepsze. I na pewno nie ma żalu do Żyndy za wypowiedź. Urban pewnie też by złożył wniosek o ponowne przeliczenie głosów w odwrotnej sytuacji, ale żeby zaraz wniosek o podejrzenie popełnienia przestępstwa ? Za ostro moim zdaniem. Panie były, a być może niebyły nigdy kolego. Boże chroń mnie przed pseudo "kolegami i przyjaciółmi", bo z wrogami sam sobie poradzę.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +5

  zorientowana_gość

  20.11.2014, 22:18

  zorientowana

  Panie Urban niech Pan nie będzie taki do przodu... Nie pisze się publicznie czegoś co będzie trzeba później odwoływać. Po pierwsze męża zaufania nie było cały dzień( była podczas zamknięcia urny, następnie przyszła około godziny 17), miała zastrzeżenia dotyczące pracy komisji i zwróciła uwagę na nieprawidłowości. Jeżeli wyniki są podejrzane i trzeba wyjaśnić kwestię kart do głosowania. Jako wyborcy mamy do tego prawo.

  Odpowiedz
  IP: 83.20.xx1.xx6 
 • +6

  fan

  20.11.2014, 22:54

  Urban Urban Urban znowu straszysz sadami. Ze tobie sie to nie znudzilo. No ale jak sie nie ma nic madrego do powiedzenia i zaprezentowania to wtedy sie straszy..... nikt sie ciebie nie boi I tylko sie osmieszasz ale musze przyznac ze mam ubaw . Cyrk wedlug urbana . produkcja Urban. Rezyserka Urban . tyt. Nigdy niekonczaca sie historia

  Odpowiedz
  IP: 78.19.xx4.xx8 
 • -1

  fandown_gość

  21.11.2014, 13:56

  to pis złożył zawiadomienie

  co ty koleś za bzdety wypisujesz? potrafisz przeczytać i zrozumieć artykuł? napisano że pis złożyło zawiadomienie do prokuratury a nie urban do sądun

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +3

  _gość

  21.11.2014, 08:02

  Pytania do Pana Urbana (powtarzam pytania)

  Czy może Pan potwierdzić lub zaprzeczyć, że komisję, która liczyła głosy (lokal wyborczy) w trakcie liczenia odwiedził Pana brat (oczywiście nie wszedł do środka)? Czy nic Panu nie wiadomo o tzw. remisie ? Czy mając na myśli kontrkandydatów mówi Pan o Panu Pobłockim i Żynda, czy kontrkandydatach z listy na radnych - czy też jednych i drugich ?

  Odpowiedz
  IP: 62.210.xx4.xx7 
 • +5

  _gość

  21.11.2014, 08:06

  Cytuję komentarz z Gazety Tczewskiej

  Z uzasadnienia uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej - "W dniu 17 listopada 2014 r. do Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie zgłosił się Pełnomocnik wyborczy Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Razem i Odpowiedzialnie z informacją, iż dwóch kandydatów zgłoszonych w okręgu nr 12, tj. Franciszek Drelich i Zbigniew Urban otrzymali równą liczbę głosów (po 200) w wyborach do Rady Miejskiej w Tczewie, prosząc o wyjaśnienie procedury postępowania w takiej sytuacji."- koniec cytatu. Pytanie do p. Urbana - Skąd wasz pełnomocnik miał taką informację (po 200) i dlaczego pytał o "procedury" skoro te procedury zapisane są w ustawie? Dlaczego ta informacja (po 200) nie była zgodna z zapisem w "pierwszym protokołem" (198 do 201). Dlaczego w swoim oświadczeniu p. Urban nie wspomina o pięciu "dodatkowych" głosach w urnie? Dlaczego uważa, że "PiS liczył głosy" a nie komisja? Dlaczego PiS ma ufać komisjom w sytuacji gdy sam p. Urban nie ufa, dzwoniąc już o 7.44 w poniedziałek do Komisarza Wyborczego? Pan Urban zarzuca MKW, że "naciskała" na OKW (cytat ' że maja uznać za ważne głosy na 8 kartach do głosowania, na których pieczęcie były źle widoczne i nie było widać numeru obwodowej komisji wyborczej. ...Pod wpływem tych nacisków sporządzono DRUGI protokół z ponownego przeliczenia wszystkich głosów;) Posiadając wiedzę o niedopuszczalnych naciskach nie decyduje się zawiadomić odpowiednich służb, natomiast, gdy dzień później robi to PiS, wszczyna larum. Gdy sam walczy o swój interes jest ok. ("To mnie zaniepokoiło więc o godzinie 7:44 zadzwoniłem do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Gdańsku z wnioskiem o szczególny nadzór nad Miejską Komisją Wyborczą w Tczewie, ponieważ moim zdaniem dochodzi tam do nieprawidłowości i nacisków na członków obwodowej komisji wyborczej w sprawie liczenia głosów."). Gdy do prokuratury o zbadanie tego samego występuje PiS to jest to zamach na Urbana. W naszym wniosku p. Urbanowi nie zarzucamy nic. W swoim oświadczeniu p. Urban odsądza PiS od czci i wiary. A w mediach sensacja. Dobry i skrzywdzony Urban oraz wredny i krwiożerczy PiS, który pociąga za sznurki w komisjach wyborczych i prokuraturze. Brak słów!

  Odpowiedz
  IP: 62.210.xx6.xx5 
 • +1

  regina_gość

  21.11.2014, 08:32

  supcio

  Ludzie, co wy robicie. Tak sobie wybraliście to macie. Już dawno zauważyłam, że ludzie prawicy to zwierzęta z runem na grzbiecie.

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx2.xx6 
 • zuzia_gość

  21.11.2014, 09:42

  wybory

  Następne wybory będą liczyć uczniowie szkoły podstawowej prace wykonają w 48 godzin w ramach nauki POZDRAWIAM.

  Odpowiedz
  IP: 84.38.xx7.xxx 
 • -1

  lamasterium_gość

  21.11.2014, 09:42

  co za róznica

  Z pisu są wszyscy nawiedzeni zakompleksieni i chcą krzyżem świat zmieniać nie wiem po co bo już go i tak zniszczyli od czasów Cesarstwa rzymskiego. A co do (inne partie)reszty to tylko myślą o sobie aby jeden milion więcej zarobić a nic nie dać przecież musi istniej biedota bo kto uwierzy jak nie głupcy ze będzie lepiej. W kolejnych wyborach. I nikt nie rozliczy a jak w kolejnych nie da się to przez 4 lata zarobią na całe życie. Najważniejsze aby komisje robić i debatować jakoś ten czas minie.

  Odpowiedz
  IP: 109.207.xx8.xx1 
 • +3

  zaratustra83

  21.11.2014, 09:56

  niejasności

  Kto by nie składał zawiadomienia, obowiązkowo każdą sprawę trzeba wyjaśnić. Wtedy i tylko wtedy będziemy mogli mówić o demokratycznych wyborach gdy wszyscy potwierdza ich legalność. jeżeli takiego potwierdzenia nie ma, trzeba wyjaśniać sprawę i ewentualnie ponowić wybory, jeżeli doszło do złamania prawa. I tak jak zaznaczyłem wcześniej, nie ważne kto zgłasza zastrzeżenia, musi być sprawa wyjaśniona w sposób przejrzysty.

  Odpowiedz
  Uż. zarejestrowany 
 • -1

  _gość

  21.11.2014, 10:20

  Przez takie pierdoły nasze sądy są zapchane, 100 tyś spraw pani w okienku podawczym powinna oddalić od razu, przez to poważne sprawy ciągną się po kilka lat. Dość z błahostkami w sądach.

  Cytuj
  IP: 83.8.xx3.xx6 
  +3

  zaratustra83

  21.11.2014, 11:02

  do ~ _gość

  Sądy są zapchane przez zbyt zagmatwane prawo i zawiłe procedury. Sprawdzenie poprawności wyborów to nie błahostka. Moim zdaniem jednak wybory powinny być przeprowadzane w tak przejrzysty sposób by nie było konieczności wyjaśniania czegokolwiek.

  Cytuj
  Uż. zarejestrowany 
 • +3

  wyborca_gość

  21.11.2014, 11:04

  70 !!!

  W komisji nr 24 na Czyżykowie kandydat PnP czyli prezydenckiego stowarzyszenia otrzymał 280 głosów natomiast kandydat RiO 250. Tak więc różnica wynosi 30 głosów. Głosów nieważnych do rady miasta było 70. Szanowni wyborcy domyślcie się sami o co w tym wszystkim może chodzić.

  Odpowiedz
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +3

  wyborca2_gość

  21.11.2014, 12:43

  do Pana Urbana!

  Czy Pan naprawdę myśli, że ktoś uwierzy w Pana historyjki o spisku? Niech Pan się opamięta! Jak ma Pan zastrzeżenia do tej komisji, to proszę zgłosić do odpowiednich organów. To Pan potrafi najlepiej.

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx2 
  -1

  _gość

  21.11.2014, 14:01

  komisarz wyborczy czuwał i git !

  głupoty piszesz. to pis ma zastrzeżenia więc sklada zawiadomienie do prokuratury. Komisja liczyła dwa razy głosy. urban wygrał za każdym razem więc po co ma składaćzastrzeżenia do komisji. On tylko zawiadomił komisarza zeby przyjrzał się temu co się dzieje w tczewie. nie znam wielu przypadków żeby komisję ze szkoły wozili do urzędu miasta obok gabinetu prezydenta na ponowne liczenie głosów. a ty znasz takie przypadki?

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 

  panie Urban_gość

  21.11.2014, 22:20

  mogę panu częściowo wyjasnić ilość głosów nieważnych. Otóż osobiście oddałem nieważny głos na prezydenta, skreśliłem wszystkich, bo w mojej ocenie żaden nie zasługiwał, żeby nim zostać, do powiatu skresliłem dwie osoby, bo poziom kandydatów był tragiczny, co widać w efekcie po składzie rady powiatu po wyborach, do sejmiku skresliłem z 5 nazwisk, bo Odyi głosu nie dam, bo w mojej ocenie nie zasługuje, a nikogo innego nie znałem, do RM oddałem ważny głos, bo miałem na liści osobę godną tego. I wszystko to świadomie i z premedytacją. Głos nieważny, nie jest głosem zmarnowanym, jest czasami żółtą kartką dla partii i kandydatów. I nie konfabuluję, tak zrobiłem. W mojej rodzinie i wśród znajomych co najmniej 10 osób postąpiło podobnie.

  Cytuj
  IP: 83.11.xx4.xx5 
 • +1

  Urban traci swoich znajomych_gość

  21.11.2014, 12:48

  Idzie po "trupach" do celu

  nic dodać, nic ująć, z tym p. Urban nie wszystko chyba halo... grunt pod nogami traci.. zachowuje się strasznie

  Odpowiedz
  IP: 192.157.xx9.xx8 
 • -2

  _gość

  21.11.2014, 14:05

  urban wygrał wybory

  niestety nie wszyscy mogą i chcą się z tym pogodzić. Znajomych ma wielu raczej zyskuje niż traci. ludzie widzą co się dzieje. komisja liczyła dwa razy i wygrywał urban. raz w szkole policzyli wygrał urban, komisje przywiezli do urzędu miasta kazali liczyć głosy i znów wygrał urban. kto tu po trupach chce go wyciąć ??? i komu na tym zależy heheh

  Cytuj
  IP: 78.31.xx6.xx3 
 • +1

  Gość_gość

  21.11.2014, 15:32

  5kart za duzu...

  Mnie ciagle intryguje zbyt duża liczba kart w urnie. Sama siedziałam w Komisji, więc zastanawiam się jak to możliwe, aby wydać 5 kart więcej i tego nie zauważyć ? Może jesli chodziłoby o 1 karte, ale nie 5 - mylić się jest rzecza ludzka, ale pięciokrotnie???.Dziwne rzeczy dzialy sie w tamtym okregu...

  Odpowiedz
  IP: 109.197.xx8.xx0 
 • +1

  Bronek Bull_gość

  21.11.2014, 19:15

  skandal ! trzeba powtorzyc wybory

  To sie nie powinno nigdy zdarzyc. Co z tego ze wydali 5 kart wiecej jak 50 bylo niewaznych w tym bardzo duzo pustych wyjeto z urny ? Nie ma szans komus przypisac teraz te glosy. Wszystkich trzeba traktowac rowno. Karty uwzglednic i koniec. Nie sadze zeby sad powtorzyl wybory bo to ruszylo by cala lawine powtorek. A przeciez byly przypadki duzo bardziej drastyczne. To jest jeden wielki i zaj..... skandal z tymi wyborami. MOIM ZDANIEM DO POWIATU I SEJMIKU WSZYSTKIE NAZWISKA POWINNY BYC RAZEM NA JEDNEJ DUZEJ KARCIE TAK JAK ZA KOMUNY

  Cytuj
  IP: 31.61.xx1.xx5 
 • wstyd i hańba dla ludzi bez ho_gość

  23.11.2014, 14:22

  wrogowie ojczyzny

  ludzie bez honoru i poczucia wstydy. Dopiero co przegrali wybory nigdzie ich nie chcą i juz robią aferę. W dodatku ta kampania że sami sobie plakaty pomalowali i zgłosili do tcz.pl żeby było o nich głośno to teraz jeszcze taki cyrk. WSTYD panowie a pomnika smoleńskiego i tak nikt nie chce mieć w GTC więc do bron i orać pole w Kolniku.

  Odpowiedz
  IP: 83.25.xx7.xx6 
Uwaga! Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu, które dodano po zaakceptowaniu regulaminu. Tcz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz łamie zasady, zawiadom nas o tym używając opcji "zgłoś naruszenie zasad komentowania lub zgłoś nadużycie" dostępnej pod każdym komentarzem.
 
KOMENTARZ DNIA