Kolejni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dodatkowe postojowe

Pieniądze
Tczew - Kolejni przedsiębiorcy mogą wnioskować o dodatkowe postojowe
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność organizatorów turystyki i obiektów sportowych - przedsiębiorcy z tych branż mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Od 16 grudnia o dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł mogą  wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD: 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 93.11.Z (działalność obiektów sportowych). Jest to rozszerzenie dotychczas obowiązującej Tarczy 5.0 (turystycznej).

O dodatkowe postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD uprawniającym do pomocy oraz uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu w 2019 r., i wcześniej otrzymały świadczenie postojowe co najmniej raz. Świadczenie przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone i można je otrzymać nie więcej niż trzykrotnie. Wniosek (RSP-DD) można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii. Aby uzyskać kontynuację świadczenia należy to zaznaczyć we wniosku i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana wcześniej nie uległa poprawie.

Dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną. Dlatego ZUS może wystąpić o informacje na temat sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy oraz otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19.

- Kwota wypłaconego dodatkowego świadczenia postojowego w 2020 r. jest opodatkowana. Wniosek o świadczenie postojowe można przekazać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie, ZUS wyda decyzję odmowną, którą zamieści na PUE ZUS lub prześle pocztą. Kolejne branże będą mogły skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego od 30 grudnia br., a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne na rzecz szeroko rozumianej kultury - od 15 stycznia 2021 r. - wyjaśnia Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego, Krzysztof Cieszyński.


Ten artykuł jest częścią bloku tematycznego:
Koronawirus
Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba najczęściej objawia się gorączką, kaszlem, brakiem smaku i/lub węchu, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2/3% osób chorych. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, pacjenci onkologiczni, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby.
Drukuj
Prześlij dalej