Program Kordian - szansa dla osób z ryzkiem chorób serca

Lekarz (fot. tcz.pl)
Program Kordian - szansa dla osób z ryzkiem chorób serca
Masz ukończone 18 lat, jesteś aktywny zawodowo lub gotowy do podjęcia pracy oraz nie zdiagnozowano u Ciebie choroby o podłożu kardiologicznym, nadciśnienia tętniczego? UCK zaprasza do skorzystania ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach programu Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj. województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do grupy z wysokim ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych otrzymasz możliwość udziału w etapie prozdrowotnym, w ramach którego otrzymasz 24 porady zdrowotne - w formie aktywności fizycznej, porady dietetycznej lub innej aktywności prozdrowotnej.

Pacjenci z podejrzeniem hipercholesterolemii rodzinnej będą skierowani do Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej, działającego przy I Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Wszystkie działania zrealizowane w ramach Programu Kordian są bezpłatne


E-MAIL: kordian@uck.gda.pl

REJESTRACJA POD NR 576-145-245 oraz 577-245-345

Więcej informacji o Programie www.kordian.uck.pl .

Drukuj
Prześlij dalej