Pomorskie: 20 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt

Praca, pracownik
Tczew - Pomorskie: 20 tys. cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt
Liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wydane w województwie pomorskim przekroczyła 20 tys. osób. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Według danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców do głównych grup obcokrajowców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie pomorskim należą obywatele:

- Ukrainy - 10,3 tys. osób,
- Białorusi - 1,6 tys. os.,
- Rosji - 1 tys. os.,

- Niemiec - 960 os.,
- Indii - 500 os.

Największy wzrost w ostatnich latach dotyczy obywateli Ukrainy.

Około 57 proc. cudzoziemców w województwie pomorskim posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 - 39 lat, a prawie 24 proc. w przedziale 40 - 59 lat. Przeważają mężczyźni - 12,2 tys. osób (60 proc.), w porównaniu do 8 tys. kobiet. Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) - 58 proc., zezwolenia na pobyt stały - 18 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE - 17 proc.

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. Najczęściej jest to karta pobytu lub dokumenty wydawane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie prawie 416 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało 119 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (43 tys. osób), dolnośląskie (33 tys.) oraz wielkopolskie (33 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Więcej aktualnych informacji na temat trendów migracyjnych i pracy urzędu można znaleźć na stronie udsc.gov.pl oraz kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Drukuj
Prześlij dalej