Wielkanocne spotkanie tczewian

(fot. mat. prasowe)

odbyło się
01
04.2023
Sobota
Wielkanocne spotkanie tczewian
Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki zaprasza na Wielkanocne Spotkanie Tczewian - w sobotę, 1 kwietnia o godz. 11.00 na skwerze przy fontannie na Suchostrzygach (ul. Żwirki).

W programie m.in.:

- konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną
- występy artystyczne (dzieci z Niepublicznego Przedszkola Jarzębinka, podopieczni Agaty Sowy, Trójmiejska Grupa Wokalna).- malowanie wielkich pisanek
- warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane przez Fabrykę Sztuk i Miejską Bibliotekę Publiczną

- poczęstunek.

Konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną z elementami kociewskimi
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie. Jego celem jest kultywowanie tradycji tworzenia palm wielkanocnych, kultury regionalnej Kociewia oraz rozwijanie kreatywności wśród mieszkańców miasta Tczewa.
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Tczewa.
Konkurs rozstrzygnięty będzie w trzech osobnych kategoriach:
- I kategoria - przedszkola oraz świetlice środowiskowe (praca zbiorowa),
- II kategoria - szkoły podstawowe (praca zbiorowa),
- III kategoria - pozostali mieszkańcy miasta, w tym osoby indywidualne, rodziny, placówki, organizacje pozarządowe, instytucje.

Kryteriami konkursu są:
- walory artystyczne (różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, pomysł, oryginalność oraz tradycyjne techniki tworzenia palm wielkanocnych),
- nawiązanie do tradycji regionu Kociewia (np. poprzez wykorzystanie elementów haftu kociewskiego, nawiązanie kolorystyką itp.)

Palmy konkursowe należy dostarczyć 1 kwietnia na godz. 10:30 na teren rekreacyjny przy fontannie na ul. Żwirki na Suchostrzygach. Do każdej palmy wielkanocnej powinna być dołączona informacja zawierająca czytelne dane autora/autorów (imię i nazwisko/ nazwa placówki, adres).

Zasady przyznawania nagród
Wyboru najlepszych palm oraz podziału nagród dokona Komisja Konkursowa złożona z osób wskazanych przez Organizatora.
Przewiduje się maksymalnie 3 nagrody rzeczowe w kwocie do 1 000 zł dla każdej kategorii.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Wielkanocnego 1 kwietnia 2023 r.


(Regulamin konkursu znajduje się na www.wrotatczewa.pl)

Drukuj
Prześlij dalej